VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

20-80learning ontsaait, personaliseert, is doelgericht en brengt uw vo-leerlingen op voorsprong: ex-20-80learners hebben slechts 9% uitval op het hbo!


Paul Rosenmöller, voorzitter VO-Raad, speechte tijdens de jaaropening van CVO. Onder meer stelt hij dat er al veel mogelijk is voor het voortgezet onderwjs. Hij benadrukte de uitvalreductie door 20-80learning.'Neem 20-80learning, waarbij de leerlingen in vier dagenper week de lesstof krijgen en de vijfde dag besteden aan extra activiteiten en zelfs tien dagen rondlopen op het hbo. Het dropout-gedrag is daardoor gehalveerd.'(Rosenmöller, 2018) Dat is een mooi PLUIM - https://www.cvo.nl/nieuws/jaaropening-2018/rosenmöller-kleine-stapjes-betekenen-al-veel


20-80learning past bij u als school:

u laat een frisse wind waaien in uw onderwijs met een focus op ondernemendheid en creativiteit

u profileert zich in de regio en genereert betere aansluiting op vervolgonderwijs 

u hoort bij een groeiende scholengroep, die personaliseert met het 20-80learning plusdocument    

Spreekt 20-80learning u aan? Neem dan contact op met het C4 20-80learning.


20-80learning past bij jou als leerling:

jij krijgt ontsaaiend onderwijs en komt op voorsprong

jij personaliseert je eigen opleiding en gaat doelgericht naar je vervolgopleiding

jij hebt ècht minder kans op uitval op het mbo, hbo en wo

Spreekt 20-80learning je aan? Zoek dan een 20-80learningschool in je omgeving.