VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, IsportC, ISC, BRC en VMBO/ MAVO Business.

20-80learning Ontsaaiend en Personaliserend Onderwijs ®©

Maatwerk en Plusdocument zijn het proces en het product van 20-80learning

20-80learning houdt in dat een leerling in de puberteit de mogelijkheid krijgt om ervoor te kiezen om zijn reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd, gedurende anderhalf jaar. In de overige 20% volgt de leerling een dag in de week een geheel ander programma waarin ondernemendheid, vervolgstudie, research, ontwerpen, profielkennis, competentieontwikkeling en toepassing van een of meer moderne vreemde talen van groot belang zijn. Het idee daarachter is dat een puber/ adolescent, in onze maatschappij grote beslissingen moet maken in de ontwikkelingsfase waarin metacognitie nog onderontwikkeld is.

Voor mij telt dat een dag zo belangrijk is dat saaiheid niet mag. Een ondernemer moet alert zijn op gebied van marktwerking: een docent is een ondernemer en dient zich dagelijks bewust te zijn van zijn klant en zijn product: onderwijs. Onderwijs moet niet dichtgetimmerd zijn, dat leidt tot innerlijk faillissement met alle nadelige gevolgen vandien. (Van der Ham- van Dijk 2008)
 

Het woord ontsaaien is ontworpen en bedacht door Leny van der Ham en dient naast LOB als ultiem uitgangspunt voor 20-80learning® ©. Dit type onderwijs is als IBC gestart in 2008 als antwoord op de havo-problematiek betreft onderpresteerders en hbo-problematiek betreft uitval; vanaf 2012 is de term 20-80learning als gedachtengoed, merk met woordmerk ontstaan.


20-80learning® iets voor u als organisatie?

Momenteel (april 2017) zijn er in Nederland 27 scholen, die 20-80learning aanbieden of gaan aanbieden in de vorm van het International Business College, International Art College, International Science College, International Sport College, Business Research College en/ of VMBO/Mavo Business. Diverse scholen tonen serieuze interesse om in 2017/ 2018 te starten. De voordelen voor de school zijn groot: generen van ondernemerschap en ondernemendheid/ creativiteit, profilering in de regio, betere examenresultaten, betere aansluiting met het mbo, hbo en universiteit.      

20-80learning is bovendien bekend zijn bij de ministeries van Economische Zaken en OCW, NL2025, de VO-Raad en de Inspectie VO-Onderwijs. En wellicht het allerinteressantste is het feit dat de tevredenheid van alle partijen verhoogd wordt.

Ook een 20-80learningschool worden? Dat kan in een half jaar tijd! Beslis in december - mei en in september van het cursusjaar erop, kunt u starten met uw eerste 20-80learningklas(sen).
Neem contact op met drs. H.M. van der Ham-van Dijk, C4 20-80learning, T 06 33843766.


Het IBC, ISC, ISportC, IAC, BRC of VMBO Business® © iets voor jou als leerling?

Spreekt het 20-80learning je aan? Zoek dan een school in je omgeving die 20-80learning aanbiedt. Grijp de kans! scholen