VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

C4 20-80learning:
hét center dat uw school helpt te personaliseren

hét center dat blijvend met u meedenkt 


20-80learning maakt het onderwijs nóg leuker
20-
80learning
brengt uw vo-leerlingen op voorsprong:
20-80learners hebben slechts 9% uitval op het hbo!

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-Raad, speechte tijdens de jaaropening van CVO. Onder meer stelt hij dat er al veel mogelijk is voor het voortgezet onderwijs. Hij benadrukte de uitvalreductie door 20-80learning. 'Neem 20-80learning, waarbij de leerlingen in vier dagen per week de lesstof krijgen en de vijfde dag besteden aan extra activiteiten en zelfs tien dagen rondlopen op het hbo. Het dropout-gedrag is daardoor gehalveerd.'(Rosenmöller, 2018) Dat is een mooi PLUIM - https://www.cvo.nl/nieuws/jaaropening-2018/rosenmöller-kleine-stapjes-betekenen-al-veel


20-80learning past bij uw school:

u laat een frisse wind waaien in uw onderwijs 

u profileert zich in de regio en genereert betere aansluiting op vervolgonderwijs 

u hoort bij een groeiende scholengroep, die daadwerkelijk personaliseert en de praktijk in huis haalt

Spreekt 20-80learning u aan? Neem dan contact op met het C4 20-80learning.


20-80learning past bij jou:

jij krijgt ontsaaiend onderwijs en komt op voorsprong

jij personaliseert je eigen opleiding en gaat doelgericht naar je vervolgopleiding

jij krijgt een extra diploma en plusdocument en je hebt ècht meer kans op op het mbo, hbo en wo

Spreekt 20-80learning je aan? Zoek dan een 20-80learningschool in je omgeving.