VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Monitoring

Aantoonbaar succes op het mbo - hbo - wo: 'Dat is een prachtig resultaat ' (P. Duisenberg, ex-lid Tweede Kamer, voorzitter VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteitenvoorzitter).
Iedere twee jaar worden de doorstroom mbo-hbo-wo en de tevredenheid bekeken door een onafhankelijk bureau. Tevens onderhoudt het C4 20-80learning nauwe contacten met de overheid (RVO, EZ en Klimaat, VO- en HO-Raden en de politiek) over deze resultaten en de wijze van onderzoek. Het totale verslag van de audits 2014 en 2017 zijn beschikbaar voor de members C4 20-80learning op de inlogpagina. De volgende audit vindt plaats in 2020.


Uit het eerste onderzoek in 2013 - 2014 bleek 12 % uitval of vertraging op het hbo. Bron: DUO Onderwijsonderzoek & Advies, Utrecht 2014

Uit het tweede onderzoek in 2016 - 2017 was het antwoord op de vraag: ‘Doe je op dit moment nog steeds dezelfde opleiding als waarmee je bent gestart; oftewel heb je studievertraging opgelopen?’

hbo dezelfde economische studie: 91%                        - mbo dezelfde studie: 95%         -  wo dezelfde studie: 100%

hbo studievertraging: bij economische studie: 9%     - mbo studievertraging: 5%          -  wo studievertraging: 0%

Bron: DUO Onderwijsonderzoek & Advies, Utrecht 2017