VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, IsportC, ISC, BRC en/ of VMBO Business.

Doorstroom

Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de doorstroom van leerlingen. Slechts 16% van de havisten haalt in een keer het traject 4 - 5 havo tot en met hbo4. Door 20-80learning zijn de doorstroomcijfers beter: uit onderzoek onder ex-IBC' ers blijkt dat er 23% in 2014 minder uitval op het hbo was. Uit inventariserend onderzoek van Regioplan blijkt dat de samenwerking tussen vo-scholen en vervolgonderwijs een soepeler doorstroom ten gevolg heeft. Bron: Eindrapport Samenwerking in het vo, Regioplan/ VO-raad, 2015. Aan reductie-uitval werkt een concept als 20-80learning zeker mee. Uit onderzoek 2014 blijkt een reductie: slechts 12% van de ex-IBC-leerlingen is het eerste jaar van de hbo-opleiding uitgevallen. Dit is een reductie van 23%!


21 december 2016

Beste mevrouw Van der Ham,

Ik schrijf hierbij een mailtje om u te laten zien hoe ik het op het hbo ervaar en wat 20-80learning in de variant IBC voor mij betekend heeft. Zoals u weet, zit ik op Avans Hogeschool in Den Bosch. Daar studeer ik Advanced Business Creation.
We zitten al weer op de helft van het jaar, het is echt voorbij gevlogen. Momenteel zit ik midden in een week waarbij alle werkstukken met deadlines ingeleverd moeten worden en na de vakantie hebben we tentamens.

Toen ik net begon op het hbo, moest ik nog wel even wennen aan de manier waarop hier gewerkt wordt. We werken hier erg veel in groepjes en in mijn eerste groepje zat iemand, die al op de universiteit had gezeten. Verder ben ik de jongste van de klas en als ik vragen heb, wil iedereen me altijd graag helpen. Hierdoor nam ik ook al snel een hbo-werkhouding aan. Ik heb tot nu al mijn studiepunten gehaald en daarmee lig ik dus nog goed op schema voor mijn propedeuse (voor mijn eerste project had ik zelfs een 8,6!). Ik voel me heel erg op mijn plek op deze opleiding en alle docenten zijn ook heel erg aardig. Het is een hele persoonlijke opleiding en bij gesprekjes met de docenten geven ze ook al vaak aan dat ik het erg goed doe.

20-80learning in de vorm van het IBC heeft mij erg geholpen hier op het hbo. Het werken in groepjes dat ik al gewend was van IBC, heeft voor mij zeker een toegevoegde waarde gehad en ook de ondernemende vaardigheden komen super van pas. Het feit dat een IBC'er al wat creatiever, innovatiever en duurzamer denkt, vind ik tot nu het meest van pas komen. Ik heb hier ook al veel over de opleiding IBC verteld en iedereen is er ook zeer positief over.

Als u nog een keer een gastcollege aan wilt bieden in het IBC, houd ik me altijd aanbevolen!

Met vriendelijke groet,
Timo van der Steenhoven

foto van C4 20-80learning.

 


Het C4 20-80learning is zeer trots op een van de ex-IBC'ers uit Waalwijk. Onder de aandacht zetten wij Mike Kwaaitaal. Hij deed zijn havo in 80% van de tijd. Momenteel is hij 2e jaars student aan de Fonys Hogeschool te Tilburg, werkt een dag in de week voor de Stichting Kennispoort te Aalburg en heeft een eigen bedrijf.
Mike zet de 20-80learning filosofie dus gewoon door. Hij behaalde zijn propedeuse ook in de daarvoor toegestane tijd!

Dit postte hij op zijn Facebook:
'Ik heb mijn bedrijf Ziecro Internet Marketing mogen presenteren aan een commissie bestaande uit ondernemers van het Fontys Centrum voor Ondernemerschap. Vandaag kreeg ik te horen dat de Fontys me nu officieel erkend als een Student Ondernemer.

Dit houdt in dat ik van verschillende regelingen gebruik kan maken, zodat mijn studie en mijn ondernemerschap makkelijker te combineren is.'

Van harte gefeliciteerd met dit behaalde succes!


Mail van een ex-IBC-leerling  aan de docent MO

Beste meneer,  
Als eerste excuses voor de wat late reactie. Het gaat gelukkig allemaal goed met mezelf en ook met de gekozen studie. Periode 3 van mijn eerste jaar is inmiddels al weer begonnen, dus we zijn weer druk bezig met de nieuwe stof. Ik heb voor mijn gevoel de goede studie gekozen, omdat ik de lessen interessant vind en de stof mij boeit. Ook de resultaten zijn positief. Ik heb tot nu toe al mijn studiepunten behaald en heb afgelopen week een positief voorlopig studieadvies gekregen, dus ik concludeer dat ik op de juiste plek zit. Ik wil u nog hartelijk bedanken voor de stencils. De persoon waar ik ze oorspronkelijk voor vroeg, heeft er erg veel van geleerd en staat met deze basiskennis een stuk steviger in zijn schoenen. Ook ik zal er nog mijn voordeel mee kunnen doen, omdat in periode 4 weer een groot deel van M&O terug zal komen in mijn studie. Vooral het basisdiploma boekhouden zal zeer zeker in mijn voordeel gaan werken, als we voor een deel de bedrijfsadministratie door een juridische bril gaan bekijken! 

Met vriendelijke groet,  
ex-leerling IBC


Zie ook FaceBook Alumni 20-80learning

Mike:  2013 - 2015

In 2015 ben ik geslaagd voor mijn HAVO en IBC. Ik kijk terug op een fantastisch leuke en vooral leerzame tijd op het IBC. In de 2 jaren op het IBC heb ik talloze nieuwe vaardigheden geleerd die ik anders nooit op de reguliere havo zou hebben geleerd. Vooral het presenteren en het werken in teams helpen mij nu zeker met mijn huidige studie. Momenteel studeer ik Commerciële Economie - Digital Business Concepts (DBC) op de Fontys Hogeschool in Tilburg.

Bij deze opleiding leren de studenten hoe ze concepten in de digitale wereld kunnen verzinnen en uitwerken voor opdrachtgevers. Ook leren we alles over online marketing en biedt de opleiding voldoende ruimte tot specialisatie in een door de student bepaald gebied binnen de digitale wereld. Door de vaardigheden die we geleerd hebben op het IBC is het voor mij als student makkelijker om in teams te werken met een professionele houding.

In het begin van 2016 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen genaamd Ziecro Internet Marketing. Met dit bedrijf koppel ik de vaardigheden die ik op het IBC heb geleerd samen met de vaardigheden die ik leer op DBC om zo door middel van de nieuwste technieken, professioneel advies te geven aan bedrijven conform online marketing. Ook maak ik volledig professionele websites en werk ik concepten uit in de digitale wereld. Kortom ben ik heel blij dat ik toen voor het IBC concept heb gekozen.

Met vriendelijke groet, Kind regards Mike


Gamze: 2012 - 2014

Alumni story by our Inspiring Gamze Ergun: Ik heb mijn Havo- en IBC-diploma in 2013 behaald. Ik heb op het IBCvele leuke ervaringen opgedaan.

Ik ben in 2012 naar India gegaan als ambassadeur. Over deze reis heb ik ook een boek uitgebracht. Hierbij heeft mevr. Van der Ham van 20-80learning me erg gesteund.
In 2013 ben ik met Facility Management begonnen in Nijmegen. Ik vond de studie niks voor mij, dus heb ik uiteindelijk besloten om een financiële studie te gaan volgen op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. H

Het propedeuse jaar bestaat uit vier studies: Accountancy, Fiscaal Recht & Economie, Bedrijfseconomie en Financial Services Management. Uiteindelijk heb ik besloten om verder te gaan met Fiscaal Recht & Economie.
Dankzij IBC heb ik veel baat gehad bij mijn studie. Bedrijfsadministratie was een heel makkelijk vak voor mij, omdat wij Elementair Boekhouden hebben gehad op het IBC.

Ik ben dankzij 20-80learning kritisch geworden en ik neem niet genoegen met minder. Tijdens de IBC-periode hebben we geleerd, hoe je moet presenteren en hoe je je een goede gastvrouw bent. Dit heeft mij allemaal veel opgeleverd in mijn studie, maar ook in mijn privé-leven.
Wanneer ik klaar ben met mijn hbo-opleiding, wil ik naar de universiteit om een master Fiscaal Recht te doen. Hierna wil ik bij een Big Four werken en vennoot worden.


Enver: 2008 - 2010

Alumni story by our World Travaler Enver Vetter: ik behoor tot de startlichting 2008 van het IBC en haalde in 2010 als eerste in Nederland het extra IBC-diploma.

Ik geef een compliment aan het C4 20-80learning hoe het concept is gegroeid qua schaal, invulling en professionaliteit. Ik verblijf op dit moment in Melbourne, waar ik in februari 2016 ben gestart met de Master of Fashion. Hiervoor heb ik mijn HBO-opleiding aan TMO , Fashion Business School afgerond. Ik heb verscheidebe functies in deze branche bekleed.

Wat belangrijk is, is dat iedere stap die je als young professional maakt een uniek kenmerk is: het wordt je identiteit. Onderscheidend vermogen is essentieel om kansen te krijgen en te nemen.
Veel succes!


Cedric: 2008 - 2010

Alumni story by our creative Cedric. In 2008 nam ik deel aan het IBC wat tevens de eerste lichting betrof. De combinatie vier dagen Have en één dag IBC was voor mij een schot in de roos.

Met het IBC ondernamen we leerzame, inspirerende bedrijfsgerichte activiteiten waarin we vaak werkzaam waren in team verband. Zelf heb ik het meest genoten van de Junior Company waarin wij als team handelden in badartikelen met de bedrijfsnaam SpaGifts. Moet wel bekennen op de dag van vandaag zou ik niet nog één keer in badartikelen beginnen. Na het IBC ben ik veder gaan studeren aan de opleiding commerciële economie op de Avans hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Het eerste jaar was makkelijker voor mij om te overbruggen ten opzichte van andere studenten. Dit kwam mede door het IBC, omdat ik goed voorgeorienteerd was op mijn studie en ik gewend was aan de werkwijze van het HBO.

Tijdens mijn studie ben ik ernaast gaan werken bij KeukenKampioen in Breda. Immers sales is mijn passie en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Momenteel ben ik werkzaam voor het bedrijf Lely. Dit bedrijf realiseert automatisering van de melkveehouderij. Een uitspraak van IBC-docent Van de Laar zal ik nooit vergeten.' Als je doet waar je goed in bent dan heb je nooit het gevoel dat je één dag hoeft te werken.' Tot heden heeft hij hier gelijk in.