VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, IsportC, ISC, BRC en/ of VMBO Business.

Het unieke logo ©®

Het logo is een geregistreerd merk en intellectueel eigendom van het C4 20-80learning; de term is ontstaan na zeven jaar keihard werken binnen dit concept.®

De term en idee 20-80learning in al zijn uitvoeringsvormen zijn beschreven in het I-Depot voor Intellectueel Eigendom. Niets mag worden overgenomen of gekopieerd op enigerlei wijze. Indien dit gebeurt, is er sprake van Onrechtmatige Daad en Schending van Eigendomsrecht en Auteursrecht. Op alles van deze site staat copyright. ©  

De kleur aubergine (rood en blauw) symboliseert de door de overheid aangegeven kaders waarbinnen men moet werken. De kleur oranje van de 20% geeft aan dat men nu moet werken en dat men innovatief moet zijn. De 20 staat niet in een kader. De vrijheid die de docent en de leerling ontvangt door binnen elastische kaders te werken, genereert creativiteit, waardoor ontsaaiing, ontwikkeling, hogere prestaties en persoonlijke ondernemendheid, researchvaardigheden en profiel of sector gerelateerde onderwerpen gegenereerd kunnen worden. Wel is er een verbinding tussen de twee gebieden 20 en 80 gemaakt: door toepassingsgericht komt de leerling tot leerinzichten.


© «Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.»

® Een merk is een bepaald woord of afbeelding (of een geluid of een kleur) waarvoor geldt dat er iemand (de merkhouder) is, die het als enige mag gebruiken binnen een regio voor een bepaald handelsdoel.