VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, IsportC, ISC, BRC en/ of VMBO Business.

Groei aantal leerlingen 20-80learning® Gaat u mee in het succes van de 20-80learningscholen?

Succes op het hbo: van de ex-IBC-leerlingen is er de afgelopen vijf jaar slechts 12% uitval geweest! Dit percentage komt uit het DUO-onderzoek door Van Duuren (Utrecht) in 2014 onder alle ex-IBC-leerlingen: deze uitslag impliceert 23% minder hbo-uitval onder de ex-IBC-leerlingen. Dat is een prachtig resultaat, dat hoop voor de toekomst biedt. In mei/ juni 2017 komt de uitslag van het 2e onderzoek; iedere twee jaar zullen de resultaten en de tevredenheid bekeken worden door een extern bureau.

Onderzoeksbureau DUO (Utrecht, Van Duuren) heeft daarnaast het welbevinden en overige specifieke doelen van het 20-80learning onderzocht. Het totale DUO-verslag kan de member van 20-80learning op de site vinden. Een deel van de uitkomsten is tijdens de Conferentie 123-keuzeproces op 22 mei 2014 door drs. H.M. van der Ham- van Dijk bekendgemaakt. Succesfactor op het vo-onderwijs: 20-80learning-leerlingen leren vooral toepassingsgericht, samenwerkend en in de 80% sterk gekaderd, waardoor zij gemiddeld 0-20% beter scoren voor hun eindexamen dan de reguliere havo-leerling met hetzelfde pakket als de 20-80learning-leerling. Ervaring met IBC: op zich is het niet moeilijk om het IBC op 90-100% te krijgen, maar dat is niet het hoofddoel! Wel is het opmerkelijk dat tot op heden de IBC-groep niet slechter scoort dan de EM-groep.


Groei

2008  36 leerlingen
2009  74
2010  67
2011  100
2012  180
2013 
400

2014  650 
2015  1000 

2016 1200 leerlingen

Prognose 2017 3000 leerlingen


Dream = Target: 80 - 100 scholen en MVO

'We will climb this mountain with suitable Dutch Secundary schools and the support of the Dutch governement, the parents, the MKB and our students.'

Bij 80 scholen
80 x 200 leerlingen = 16.000 leerlingen 3VMBO/Mavo/4Havo/ 4VWO
80 x 200 leerlingen = 16.000 leerlingen 4VMBO/Mavo/4Havo/5VWO