VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/ MAVO Business.

 

20-80learning┬«: officieel geregistreerd concept als merknaam, beeldmerk en als idee  

20-80learning startte in 2008 met een groep havisten als pilot met het IBC, International Business College. Na opgemerkt te zijn door het ministerie van EZ (en OCW) in 2010, 2011 en 2012 is het concept zich gaan doorontwikkelen.
Inmiddels zijn er 27 scholen in Nederland, die het concept omarmen en uitvoeren. De eerste school in Nederland start in 2017 met haar 10e lichting IBC, haar 6e lichting VMBO Business en haar 4e lichting BRC.