VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

 

20-80learning┬«: officieel geregistreerd concept als merknaam, beeldmerk en als idee  

De eerste vorm van 20-80learning was het International Business College in 2008. Na opgemerkt te zijn door het ministerie van EZ (en OCW) in 2010, 2011 en 2012 is het concept zich gaan doorontwikkelen tot 20-80learning. Inmiddels zijn er bijna 30 scholen in Nederland, die het concept omarmen en uitvoeren. De eerste 20-80learningschool in Nederland viert haart 2e lustrum in 2017: de 10e lichting IBC, de 6e lichting VMBO Business en de 4e lichting BRC.