VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, IsportC, ISC, BRC en/ of VMBO Business.

maart 2017 minister Dijsselbloem bezoekt IBC - VMBO Business Mondial College Nijmegen: zie interview Facebook C4 20-80learning


20-80learning Quotes Erkenning


Februari 2017: Plannen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker bevestigen het concept 20-80learning

Erkenning voor 20-80learning: genoemde in het politieke stuk 2032, Runner Up EEPA 2014, Onderwijsprijs Noord-Brabant 2012, Rutte - Dekker - Rosenmuller: geven 20-80learning een plaats, VO-Raad neemt 20-80learning op in zijn discussies,...

20-80learning levert maatwerk en personaliseert onderwijs

20-80learning is geen minimalisering; het is een programma en een organisatiemodel voor het maatwerkdiploma anno 2016 - ..... 2080

Members van C4 20-80learning zijn actief betrokken bij de doorontwikkelingen

C4 20-80learning helpt bij de implementatie en zorgt ervoor dat deze innovatie lukt in elke school

C4 20-80learning verzorgt vanaf 2017 trainingen voor zijn leden 


Ambassadeurs

Timo van der Steenhoven, hbo-student en ex-20-80learning leerling WvO College: Het feit dat een IBC'er al wat creatiever, innovatiever en duurzamer denkt, vind ik tot nu het meest van pas komen op het hbo.

Ronald Bal, Inspecteur VO: Het blijkt dat ’20-80 onderwijs’ sterk bijdraagt aan de motivatie van de havo leerlingen bovenbouw zoals onder andere scholen op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Bijkomend effect is dat er tevens sprake is van een betere voorbereiding op de vervolgopleiding, mede doordat de leerlingen van de I(ABS)C minimaal acht dagen als student meelopen op een HBO-instelling. Dit past goed in het beleid rondom het loopbaanleren (LOB). Docent biologie, Fruytier

Collega docent JFC Apeldoorn : 'Ik geef 30 jaar les en door 20-80learning zie ik weer kansen!'

Brugklasleerling, WvO College Waalwijk, in pak met stropdasje op de Open Dag:'Ik weet al wat ik wil : eerst IBC en daarna naar Engeland'.

Alumni studenten: zie Doorstroom & Alumni


Rutte geeft 20-80learning een podium

Nationale Schoolleiders Top 7 november 2015: Van der Ham kon haar verhaal doen namens de members C4 20-80learning aan de ruim 650 aanwezigen op deze geweldige bijeenkomst georganiseerd door het ministerie van OCW en de NL2025.

 
Foto: Edwin Weers


NL2025 is gecharmeerd van het concept 20-80learning   PR 2025.pdf


Runner Up

20-80learning is RUNNER UP in Europa (2014)!  Van der Ham (2008): 'Ontsaaien' is het woord voor de havist: een dag mag voor niemand saai zijn. Het ontsaaien zit niet van nature in een de mogelijkheden van alle mens. Deze vaardigheid dient te worden aangeleerd!

Erkenning voor concept 20-80learning in havo (2014)

Klassenfoto 20-80learning   
2 klassen 4IBC Waalwijk
Foto Patrick van de Laar

 

 
Staatssecretaris van Onderwijs 2014, Cultuur en Wetenschap drs. Sander Dekker
Foto: Jan van der Ham


Staatssecretaris Sander Dekker nam op 3 november het rapport ‘Talentontwikkeling op de havo’ in ontvangst. Hierin komt naar voren dat de havo ‘ontsaaid’ moet worden en dat havisten meer uitdagingen nodig hebben. De bewindsman is enthousiast om de havo uitdagender te maken via ‘20-80learning’. Dit betekent dat leerlingen kunnen kiezen om hun reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd. In de overige 20% volgt de leerling een dag in de week een geheel ander programma waarin elementen aan bod komen, zoals ondernemendheid, ontwerpen en competentieontwikkeling. Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen: Met dit programma stimuleerden de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden en houding binnen het onderwijs. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt hierbij ondersteuning.
 
Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling uitgebreide informatie over talentontwikkeling in het po, vmbo en havo/vwo.

30 september 2015 waren de heer Sander Dekkers en de heer Mark Rutte op het Comenius College in Capelle aan den IJssel

Vanuit de VO-Raad kwam de heer Rosenmuller naar het Mondial College Njimegen 30-12-2015 en naar het J. Fruijtier College Apeldoorn 03-02-2016.