VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, IsportC, ISC, BRC en/ of VMBO Business.

IBC - 20-80learning voor de tweede keer genomineerd!

Nationale Onderwijsprijs
In 2012 was het IBC genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs 2013.
20 maart 2014 IBC Waalwijk is tweede van Nederland geworden maart 2014 . http://www.youtube.com/watch?v=IGzXwK6zAK0

15 november 2016 IBC Groningen 1ste bij de presentatieprijs.


Criteria voor de beoordeling

De jury beoordeelt de inzendingen van scholen aan de hand van de volgende criteria:

  1. Is de school erin geslaagd op een originele wijze een activiteit te ontplooien die toegesneden is op haar eigen situatie?
  2. Getuigt de activiteit van creativiteit en inventiviteit?
  3. Is de school in staat door deze activiteit aan haar (directe) omgeving duidelijk te maken dat zij op goede en doordachte wijze kan omgaan met de grote of kleine problemen en uitdagingen van deze tijd?
  4. In hoeverre is de activiteit overdraagbaar naar andere scholen?
  5. In hoeverre heeft de activiteit een plaats binnen het schoolbeleid? Sluit het project aan bij de wijze waarop de betreffende school gestalte geeft aan goed onderwijs?