VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Business & Research College

Het  BRC is de variant op 20-80learning voor het vwo. 
Er zjn twee hoofdlijnen: een Alpha Excellent of Bèta- Ecellent Line. Daarnaast is Development Line. Het BRC streeft naar een hoger leerrendement op de terreinen van alle profielen. B staat voor Business in de betekenis van bedrijfsleven en entrepreneurship. De leerling wordt uitgedaagd kennis te maken met het bedrijfsleven en met de eigen ondernemendheid en eventueel ondernemerschap. Uiteraard impliceert de B ook het internationale aspect. Het creatieve aspect is onlosmakelijk verbonden aan ondernemenheid. R staat voor Research. De leerling wordt geleerd welke competenties nodig zijn voor het doen van research in voorbereiding op het wo. C staat voor College: deze term zinspeelt op de leerkrachtige leeromgeving die de klassieke lessetting doorbreekt en die de leerling uitdaagt om te komen met eigen initiatieven: ontsaaiing. De term ‘College’ wordt ook gebruikt om de weg naar het hbo/ wo te overbruggen.

De leerling ontvangt een mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma bij de afsluiting van het BRC-programma.


Interesse. Vragen?

Bent u nieuwsgierig geworden en overweegt u het BRC op te nemen in uw onderwijsprogramma?
Neem dan contact op met het C4 20-80learning.