VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Membership C4 20-80learning - Contact 

Het C4 20-80learning helpt uw school: uw persoonlijke coach is de extra brandstof in de motor.
De 20-80learningscholengroep is sterk en werkt samen aan deze innovatie!


Het onderwijs kan echt anders! En misschien moet het onderwijs deels ook anders. Duizenden mensen werken met veel enthousiasme in het onderwijs. Er worden geweldige prestaties geleverd elke dag weer. Maar de restrictie van de tijd werkt niet mee. School is echter ook een bedrijf: met als klanten de leerlingen en hun ouders. En dat zijn soms wat lastige klanten, die er ook nog eens elke dag zijn. Juist dat aspect maakt dit vak zeer speciaal en ontzettend uitdagend.  
Met 20-80learning heeft u school het middel om naast het reguliere onderwijs vernieuwend onderwijs te geven en pilots te starten. Door het co-creatieve systeem ontstaat er dynamiek. Met 20-80learning haalt u in school:

 •  gepersonaliseerd onderwijs - maatwerk -  plusdocument voor alle niveaus
 •  innovatie - beweging
 •  out of the box - denken en werken
 •  eigen netwerk buiten het onderwijs
 •  oneindige mogelijkheden

Member C4 20-80learning
Indien u member bent van het Center 4 20-80learning, ontvangt u:

 • intensieve begeleiding door het C4 20-80learning
 • persoonlijke en collegiale 20-80learningencheck
 • diploma's 20-80learning en plusdocumenten mede ondertekend door ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • ondersteuning bij contacten met mbo - hbo- wo
 • inlogcode voor de 20-80learningsite
 • het recht van gebruik van naam 20-80learning®© en de namen IBC IAC ISC ISportC BRC VMBO/ MAVO B&L, A&C, H&S, D&T ®©
 • regionale uniciteit; naamsbekendheid in Nederland
 • permanente doorontwikkeling van 20-80learningvarianten en -content
 • een jaarlijkse netwerkbijeenkomst en themabijeenkomsten
 • twee/ driejaarlijkse participatie aan onafhankelijk onderzoek naar welbevinden en doorstroomcijfers van ex-20-80learners

Na de implementatiefase van twee jaar blijft u member van C4 20-80learning om de rechten te behouden en door te ontwikkelen.
Graag werken we samen met u aan een blijvende, duidelijke, actieve onderwijsmove  in Nederland.
Zo zetten we als scholengroep een goed werkbaar onderwijsconcept neer, dat blijvend toekomst heeft door deze gezamenlijke borging