VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

20-80learning ®©

ontsaait, personaliseert, is doelgericht en brengt vo-leerlingen op voorsprong!


20-80learning houdt in dat een leerling in de puberteit de mogelijkheid krijgt om zijn reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd gedurende anderhalf jaar. 

In de overige 20% volgt de leerling een geheel ander programma gefocust op ondernemendheid, vervolgstudie, research, ontwerpen, metacognitie, competenties en talen. 


20-80learning past bij u als school? Waarom?

U genereert ondernemendheid, creativiteit en welbevinden

U profileert zich in de regio

U werkt mee aan betere aansluiting met het mbo, hbo en universiteit

U personaliseert automatisch en voldoet aan maatwerk en werkt actief aan het plusdocument      

U hoort bij een groeiende scholengroep 

Spreekt 20-80learning u aan? Neem dan contact op met het C4 20-80learning!


20-80learning past bij jou als leerling? Waarom?

Jij krijgt ontsaaiend onderwijs

Jij komt op voorsprong

Jij personaliseert je eigen opleiding

Jij gaat doelgericht naar je vervolgopleiding

Spreekt 20-80learning je aan? Zoek dan een 20-80learningschool in je omgeving.