VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

International Sport College

Het concept International Sport College is een uitwerking van de visie 20-80learning. Het biedt mogelijkheid tot differentiatie, een betere doorstroming naar het hbo, een middel tot stimulans van de onderpresteerder, de mogelijkheid om andere, krachtiger leeromgevingen te bieden en het is een middel om de havo-leerling een eigen benadering te geven. ‘International’ wordt gebruikt in verband met de doorlopendheid van de Nederlandse taal en de moderne vreemde talen binnen de opleiding. De term ‘Sport’ staat voor bewegen en leven en economie. Intrapreneurship is een zeer belangrijk onderdeel en er zal gewerkt worden aan een intrapreneurial PWS. Tevens is het doel om de leerling uit te dagen om te komen met eigen initiatieven: ontsaaiing. De term ‘College’ wordt gebruikt om de weg naar het hbo te overbruggen.

De leerling ontvangt een mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma bij de afsluiting van het ISportC-programma.


Interesse. Vragen?

Bent u nieuwsgierig geworden en overweegt u het ISportC op te nemen in uw onderwijsprogramma?
Neem dan contact op met het C4 20-80learning.